Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, vyjadřuje hlubokou soustrast s lidmi, kteří zahynuli při nebezpečné cestě do Evropy a současně vyzývá politické představitele ČR a EU, aby zabránili opakování podobných tragédií prostřednictvím azylové politiky, která umožní uprchlíkům bezpečně požádat o mezinárodní ochranu.

O víkendu zemřelo dalších více než 900 lidí utíkajících před válkou, hladem, chudobou ve Středozemním moři, mnozí byli děti a nezletilí. Dle UNHCR letos jen zde již zahynulo přes 1500 uprchlíků, kteří se pokoušeli dostat za lepší budoucností do Evropy.

Vzhledem k lidskoprávním závazkům a hodnotám, na kterých je založena Evropská unie, již není možné zavírat oči před těmito tragédiemi a odmítat spoluodpovědnost za životy mrtvých uprchlíků. Země Evropské unie musí přehodnotit stávající azylovou politiku, která akcentuje ochranu hranic a v podstatě neumožňuje uprchlíkům využít právo požádat o mezinárodní ochranu. Budování masivního plotu na hranicích Bulharska s Tureckem a ukončení úspěšné operace Mare Nostrum v listopadu 2014 a její nahrazení operací Triton agentury Frontex, v jejímž rámci je pouze monitorována středomořská hranice zemí EU a zásadně se redukovaly prostředky na humanitární akce, jen potvrzují upřednostňování bezpečnostních priorit před solidaritou s uprchlíky.

Solidarita však selhává i v rámci Evropské unie. Dublinský systém, který činí za přijímání uprchlíků odpovědné primárně země na vnější hranici EU, je již dlouhodobě nefunkční a země jako Itálie, Řecko, Španělsko, Malta, Bulharsko, Maďarsko dlouhodobě nejsou schopny zajistit uprchlíkům důstojné podmínky pro život. Nestačí tyto země jen finančně podporovat, ale je nutné, aby také vnitřní země EU, jako je ČR, přijímaly větší počet uprchlíků.

Primárním kritériem pro azylovou politiku EU a ČR musí být ochrana lidského života a dodržování lidských práv. Historická zkušenost obyvatel ČR s přijímáním uprchlíků v západních zemích v době železné opony by nám měla umožnit lépe pochopit situaci lidí v zemích nesvobody, války a nestability. Současně si musíme přiznat spoluodpovědnost za růst globální nerovnosti a chudoby, která vede obyvatele chudých zemí k životu nebezpečnému rozhodnutí vydat se do Evropy.

Vyzýváme proto zástupce politické reprezentace ČR a EU, aby:

– dostáli mezinárodním závazkům a zajistili uprchlíkům faktický přístup k mezinárodní ochraně

– zajistili bezpečné a legální cesty příchodu uprchlíků do EU a ČR.

– posílili záchranné operace ve Středozemním a Egejském moři, na kterých se budou podílet všechny členské státy EU.

– učinili zásadní revizi Dublinského nařízení a zajistili vyšší míru spoluodpovědnosti všech členských zemí EU za faktické přijímání uprchlíků

Dále vyzýváme zástupce české politické reprezentace, aby:

– umožnili přijetí většího počtu uprchlíků v ČR v rámci přesídlovacích programů

– zajistili adekvátní aplikaci Dublinského nařízení tak, aby uprchlíci nebyli posíláni zpět do zemí na vnějších hranicích EU, které jsou kapacitně vyčerpané

– zajistili převzetí uprchlíků, kteří mají v ČR jednoznačné předpoklady k bezproblémové integraci, např. zde žijí jejich rodinní příslušníci

Nedovolme, aby strach a lhostejnost převážily nad solidaritou a spravedlností.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR