Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes, 1. prosince 2016, jednal v rámci bilančních rozhovorů s členy vlády s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Ministr vnitra pana premiéra informoval o zásadních bodech, které se resortu vnitra podařilo během působení současné vlády prosadit. Dostalo se mj. na témata:

1)     Audit národní bezpečnosti

Ministerstvo vnitra na základě zadání od předsedy vlády koordinovalo a zpracovalo Audit národní bezpečnosti, který nově definuje bezpečnostní politiku státu v aktuálních bezpečnostních oblastech. Materiál předkládáme ve stanoveném termínu na vládu.

Na základě zjištění Auditu jsme prosadili vznik Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Analytické a komunikační centrum, které bude reagovat na dezinformace či záměrně lživá prohlášení ve veřejném prostoru začne fungovat od ledna 2017, už teď zveřejňuje zásadní informace prostřednictvím twitteru na @CTHH_MV.

2)     Migrační krize a bezpečnostní situace

Česko zůstává díky aktivnímu postupu MV mimo hlavní trasy nelegálních migrantů v Evropě, stejně tak se daří zajišťovat bezpečnost občanů. Vysíláním expertů do zahraničí jsme přispěli k uzavření balkánské migrační trasy.

Mj. jsme zvýšili pomoc státům zasaženým krizí: Irák, Jordánsko atd. Přesto pro další působení expertů a policistů v zahraničí je nutné další posílení personálních a rozpočtových kapacit.

3)     Stabilizace Policie ČR

Podařilo se finančně i personálně stabilizovat a posílit policii. Každý rok také klesá kriminalita. Za poslední dva roky se povedlo zvýšit počet policistů o 1447. Roste však počet odchodů od policie z důvodu nízkých platů. Platy policistů proto musí dále růst, především pak ty nástupní.

Ministerstvo vnitra také vypracovalo novelu služebního zákona, kde prosazujeme odstranění 150 hodin povinných přesčasů ročně zdarma pro bezpečnostní sbory.

4)     Posílení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR

Podařilo se udržet maximální akceschopnost hasičského sboru a posílit platy, které v letošním roce přesáhnou úroveň před platovými restrikcemi v roce 2010.

Platy HZS ČR Rok 2013 Rok 2017 Rozdíl Rozdíl v %
Průměrný měsíční plat příslušníků HZS 30 899 Kč 37 060 Kč 6 161 Kč 19,9
Průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců 23 750 Kč 27 714 Kč 3 964 Kč 16,7

Ministerstvo vnitra spolu s kraji zajistilo možnost dotací obcím pro dobrovolné hasiče. Letos vnitro poskytne/poskytlo 250 mil. Kč, v příštích letech vždy přes 300 mil. Kč.

Na techniku mohou profesionální i dobrovolní hasiči čerpat ročně téměř 400 mil. Kč, a to z prostředků Fondu zábrany škod.

5)     Řešení mimořádné události ve Vrběticích

Policie spolu s hasiči i armádou profesionálně zvládla a nadále řeší následky krizové situace po výbuších muničních skladů ve Vrběticích.

Bezpečnostní složky provedly plošný pyrotechnický sběr na 1017 ha, z toho 442 ha bylo po hloubkovém pyrotechnickém průzkumu asanováno.

Podařilo se také v reakci na události ve Vrběticích a Uherském Brodě schválit novelu zákona o zbraních.

6)     Posilování resortního rozpočtu

Při vyjednávání státních rozpočtů se podařilo pro rok 2017 získat o téměř 10 mld. Kč více než v roce 2014, tedy celkem o 18 %, v případě investičních výdajů je nárůst dokonce 38procentní.

7)     Reforma financování politických stran

Prosadili jsme reformu financování politických stran a volebních kampaní. Od ledna 2017 tak např. bude fungovat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, budou platit jednotná pravidla financování volebních kampaní i povinnost kandidujících mít pro kampaň transparentní účet.

8)     Rekodifikace přestupkového práva

Podařilo se prosadit úpravu zastaralého přestupkového práva a sjednotit úpravu odpovědnosti za přestupky. Novela začne platit od července 2017.

9)     Návrh zákona o státní službě

MV vypracovalo a zavedlo do praxe zákon o státní službě. Implementace zákona se podařila ve stanovených termínech, podle kterého dnes státní správa funguje dle jasně stanovených pravidel

10)  Zachování pobočkové sítě České pošty

V rámci zachování dostupnosti poštovních služeb pro maximální množství občanů ČR se podařilo zajistit shodu na zachování pobočkové sítě České pošty, mj. i díky realizaci franšízového projektu Pošta Partner, který pošta zavádí a konzultuje s místní samosprávou. Do konce roku bude po ČR 239 franšíz, do konce roku 2025 jich pošta chce zřídit 691.

11)  Koordinace čerpání prostředků na IT projekty

MV prosadilo, aby IT projekty ministerstev nad 30 mil. Kč schvaloval odbor hlavního architekta eGovernmentu na MV. Díky této koordinaci se nám podařilo zabránit špatným IT projektům a ušetřit státu desítky mil. Kč.

12)  Zavedení eOP

MV na vládě prosadilo plošné zavedení elektronických občanských průkazů s čipem plošně pro všechny občany zdarma. Návrh v tuto chvíli projednává sněmovna. MV připravujeme v souladu s EU legislativou možnost použití eOP pro vzdálenou identifikaci při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

13)  České předsednictví Salcburského fóra

V druhém pololetí letošního roku předsedá ČR Salcburskému fóru, tedy fóru ministrů vnitra střední Evropy. Úspěchem konference Salcburkého fóra, kterou MV zorganizoval v Praze letos v listopadu, je společná deklarace, kde se státy mj. shodly na další pomoci zemím západního Balkánu postiženým migrační krizí nebo na důslednější výměně informací v rámci potírání terorismu.