Vznik nové nadace byl oznámen 12. 9. 2016 na tiskové konferenci v The Wine Baru & Brasserii na pražském Arbesově náměstí. NADACE 11. ZÁŘÍ bude ve spolupráci s renomovanými odborníky přispívat ke snížení výskytu a dopadu terorismu.

Vznik NADACE 11. ZÁŘÍ, založené symbolicky v den 15. výročí teroristických útoků na World Trade Center v New Yorku 11. září 2001, které navždy změnily svět a vnímání teroristických hrozeb, oznámila na tiskové konferenci předsedkyně správní rady nadace Mgr. Eva Vošická a představila další dva členy správní rady, Gen. Ing. Andora Šándora (v záloze) a Jaroslava Baštu.

NADACE 11. ZÁŘÍ jako součást občanské společnosti hodlá svým dílem a v rámci svých možností přispět k širšímu porozumění problematice terorismu a ke zmírňování jeho dopadů, a to především prostřednictvím osvěty a vzdělávání. V nadaci spojili své síly lidé, kteří jako jedni z mála u nás mají s terorismem a bojem proti němu nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti ze všech úrovní rozhodování. Proto chtějí pomoci svou osvětovou činností informovat společnost o stávajících a budoucích hrozbách a možnostech, jak jim vzdorovat. Nadace bude spolupracovat s dalšími renomovanými odborníky, jako jsou bývalí významní příslušníci zpravodajských, policejních a diplomatických služeb, či představitelé akademických kruhů.

NADACE 11. ZÁŘÍ se bude zabývat analýzami kořenů terorismu, komparací metod, jak aktuálně čelit teroristickým útokům, a vyhodnocováním doporučených způsobů, jak se vyrovnávat s důsledky terorismu. Na těchto poznatcích budou založeny přednášky, odborná školení, legislativní a odborné poradenství, které bude nadace organizovat a poskytovat pro laickou i odbornou veřejnost. Nadace bude též úzce spolupracovat s médii a podporovat vybrané externí aktivity, souladné s cíli nadace, včetně případné pomoci tuzemským obětem terorismu.

Generál Andor Šándor na tiskové konferenci nadace zdůraznil, že „činnosti podporované nadací slouží společnosti, nikoliv politickým, mocenským, stranickým, lobbystickým či vojenskoprůmyslovým a dalším zájmovým kruhům“.

Jaroslav Bašta pak uzavřel slovy: „Být informován znamená být připraven.“

Další informace o činnosti NADACE 11. ZÁŘÍ budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.nadace11zari.cz, na jejichž spuštění se pracuje.