Vysoká škola ekonomická, Katedra arts managementu Fakulty podnikohospodářské a Zámek Loučeň pořádá ve dnech 13. – 14. září 2016 vědeckou konferenci s názvem Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu. Dvoudenní program je zaměřen na osobnost Karla IV. a jeho význam v současné době. Připraveny jsou jak odborné bloky s kulturně-politickým a ekonomickým zaměřením, tak umělecký program a historicko-gastronomický seminář o době Karla IV. Akce se koná v prostorách Zámku Loučeň a zámeckého hotelu Maxmilian Lifestyle Resort za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Na Loučeň dorazí řada významných hostů i přednášejících, mezi kterými nechybí ani náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková, generální ředitelka Czech tourismu doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., vedoucí Katedry arts managementu VŠE doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. či ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra Ph.D. V rámci konference se poprvé veřejnosti představí replika římské koruny Karla IV., kterou pro společnost Marie reprezentovanou JUDr. Oldřichem Benešem vytvořil a na konferenci osobně představí významný zlatník Jiří Urban.

„Vědecká konference s názvem Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu je pořádána ku příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV,“ uvádí Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň. „Cílem této konference je otevřít diskuzi ohledně role významných osobností, konkrétně Karla IV., v současné době. Bude nás zajímat celkový pohled na odkaz tohoto význačného panovníka jak z hlediska regionálního, tak celorepublikového až mezinárodního. Chceme propojit jednotlivé aspekty – kulturní, ekonomické a politické v jeden celek a následně se společně zamyslet nad tím, jak lze s tímto kulturním dědictvím pracovat. Detailně se zaměříme na ekonomickou stránku, kdy nezůstaneme jen u obecných informací, ale budeme se též věnovat konkrétním případům a formám využití odkazu Karla IV. Výstupem konference bude elektronický sborník. Konference je určena především představitelům akademické obce, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají, ale také ostatním zájemcům o tuto jistě zajímavou tématiku,“ dodává Kateřina Šrámková.

Zámek Loučeň se tématu oslav výročí Karla IV. věnoval celou svoji hlavní zámeckou sezonu, kterou zahájil Petr Parléř, Jan Lucemburský, královský průvod v čele s malým Karlem IV., místostarosta města Nymburk a další významní hosté spolu s návštěvníky a jejich dětmi. 1. května. Na Zámku Loučeň byl slavnostně položen základní kámen 12. labyrintu, který vzniká jako dárek Karlu IV. k jeho 700. narozeninám. Vybudováním labyrintu dle předlohy francouzských gotických katedrál chce Zámek Loučeň vyzdvihnout význam osobnosti Karla IV. pro Čechy, připomenout a přiblížit hlavně dětem dobu

jeho dětství. Nový 12. labyrint, vybudovaný dle středověkých předloh, bude v sobě obsahovat nejen mystiku středověkých čísel, ale bude osazen také zářiči z drahých kamenů, které umocní jeho vlastní energetický náboj. Místo pro stavbu labyrintu v zámeckém parku s nádherným výhledem do krajiny bylo pečlivě vybráno s ohledem na středověké principy pro zakládání staveb, a také s ohledem na zdejší přirozené proudy a prameny energií. Na křest pan navázala celá řada zámeckých oslav a akcí věnovaných odkazu Karla IV., jako svátek matek s Eliškou Přemyslovnou, Velký narozeninový turnaj v pravý narozeninový den Karla IV., výstava Magičtí Lucemburkové, středověká hostiny nebo akce Bosý středověk.

Program konference:

Úterý 13. 9. 2016

11:00 Slavnostní zahájení za účasti představitelů Ministerstva kultury ČR, VŠE a NPÚ

12:30 Pracovní oběd

13:30 – 18:00 Zahajovací část konference

PhDr. Anna Matoušková: 700. Výročí narození Karla IV. – ojedinělá příležitost k rekapitulaci i novým impulzům nejen pro „kulturu připomínání“

Ing. Zdeněk Novák: Císař Karel IV. a kulturní krajina

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D.: Vývoj politického a společenského nahlížení na odkaz aristokratických elit

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.: Aktivity NPÚ ve vztahu k odkazu Karla IV.

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.: Ekonomický potenciál odkazu Karla IV. a jeho hodnocení

Bc. Waldemar Soldát: Empirický výzkum k Evaluaci připomínky 700. výročí narození Karla IV.

Ing. Martin Zelený: Využití životního příběhu Karla IV. v kulturních projektech v národním a mezinárodním prostředí

Ing. Michal Straka: Ekonomické dopady unikátních kulturních eventů podpořených z veřejných zdrojů

Ing. Jan Vořechovský: Možnosti a meze hodnocení akcí spojených s Karlem IV.

Zdeněk Pátek , JUDr. Oldřich Beneš

19:00 Večeře doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.: Návrh metodiky vizuální prezentace památek

19:30 – 21:30 Historický seminář „Gastronomie doby Karla IV.“

Středa 14. 9. 2016

9:30 – 12:00 Druhý oddíl konference Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.: Medializace a mediální nástroje popularizace odkazu významné historické osobnosti

Mgr. Markéta Dianová, MBA: Role významných historických osobností v prezentaci a brandingu země PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA: Karel IV. jako výjimečný manažer komunikátor Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.: Osobnost Karla IV. v marketingu památek lucemburské éry

Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.: Filmy o Karlu IV. a jejich divácká a mediální recepce

Ing. Kateřina Šrámková

12:00 Oběd

13:30 – 15:00 Závěrečná část konference doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.: Karel IV. Jako hlavní téma destinačních kampaní 2016

JUDr. Oldřich Beneš: Výstava Magičtí Lucemburkové

PhDr. Irena Tyslová: Místa paměti perspektivou kulturního turismu

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.: Existoval kulturní turismus v době Karla IV.?

15:30 Závěrečná diskuse a oficiální ukončení konference

www.kareliv-e.cz, http://www.zamekloucen.cz/