Revoluci ve výuce na českých středních školách chystají Tomáš Jízdný a Ondřej Kania. Třiadvacetiletí majitelé agentury J&K Consulting zabývající se zprostředkováním středoškolského studia na amerických internátních školách odkoupili 75% podíl v soukromém EKO gymnáziu Praha. To se přejmenuje na Pražské humanitní gymnázium. Největší změny ale zasáhnou způsob vyučování, který bude kopírovat styl výuky na soukromých středních školách v USA. České učitele přijedou v případě potřeby zaškolit jejich američtí kolegové.

Jízdný s Kaniou zavedou systém vyučování od školního roku 2016/2017 po vzoru svých partnerských amerických internátních škol. Mezi nimi je například Mercesburg Academy, na které studoval Burton Richter. Pražští středoškoláci tak zakusí podobný systém výuky jako držitel Nobelovy ceny za fyziku. „Naprostá většina vyučování bude vedena prostřednictvím projektů. Studenti se rozdělí do skupin a budou mít za úkol sami najít informace, zpracovat téma a vytvořit prezentaci, kterou následně budou prezentovat třídě. Žáci se naučí pracovat samostatně, vyhledávat informace, kreativně myslet, tvořit, rozdělit si kompetence a následně prezentovat a “prodat” to, co vytvořili,“ přibližuje svoji vizi Kania, který načerpal zkušenosti s odlišným systémem výuky při svém dvouletém studiu na internátní škole v USA, na které si v sedmnácti letech zajistil sám stipendium.

Žáky budou k dobrým studijním výsledkům motivovat také pořádnou odměnou – půlročním výměnným pobytem a studiem na Lyndon Institue ve Vermontu v USA. Dva nejlepší studenty vybere rada školy. „Půlroční školné na Lyndon Institue vyjde na 600 000 korun. Chceme, aby měli možnost studia v zahraničí i studenti, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit takový obnos. Pokud se to osvědčí, plánujeme do zahraničí vysílat i deset studentů,“ upřesňuje Jízdný a dodává, že myslí i na ostatní žáky. Těm budou zdarma nabízet poradenství ohledně studia a přijímacího řízení na střední a vysoké školy v zahraničí.

Informace o J&K Enterprises

  • Společnost J&K Enterprises provozuje agenturu J&K Consulting, majitelé Tomáš Jízdný (23)a Ondřej Kania (23)
  • hlavní činností je zprostředkováni studia na internátních školách v zahraničí
  • společnost organizuje veletrhy internátních škol ve střední Evropě
  • Majitelé společnosti založili nadační fond J&K, jehož cílem je vybrat talentované studenty ze sociálně slabých rodin a zajistit jim studium na nejkvalitnějších zahraničních školách. Pro školní rok 2016/2017 byl vybrán Jan Karel Pavlík (15), mladý nadějný režisér, který vyhrál filmové festivaly v Holywoodu a Soulu. Bude studovat na jedné z nejlepších amerických, uměleckých akademií, Idyllwild Arts Academy v Californii. Zakladatelé fondu přispějí částkou cca 400 000 korun z vlastních zdrojů a 1,1 milionu korun budou čerpat ze stipendijních fondů školy.

J&K Consulting v číslech:

2015

Počet studentů v zahraničí: 38

Zprostředkované služby týkající se zahraničního studia za cca 20 milionů korun.

Získané prostředky na částečná stipendia pro klienty – 23 milionů korun

2016 (konzervativní odhad)

Počet studentů v zahraničí: 65

Zprostředkované služby týkající se zahraničního studia za cca 40 milionů korun.

Získané prostředky na částečná stipendia pro klienty – 35 milionů korun.

Kontakty:

Ondřej Kania

Tel.: +420 605 341 411

E-mail: kania@jkconsulting.cz