Ministerstvo vnitra vítá aktuální rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který zamítl návrh společnosti O2 Czech Republic na uložení zákazu plnění smlouvy ve veřejné zakázce Zajištění projektu Komunikační infrastruktury veřejné správy a služeb ICT v letech 2015 a 2016.

Na základě této smlouvy Odštěpný závod ICT služby zajišťuje pro Ministerstvo vnitra i poradenské služby v rámci realizace centrálního nákupu telekomunikačních služeb formou elektronických aukcí, díky kterým stát získá nejnižší možné ceny na trhu. Ministerstvo vnitra tyto pokusy vnímá jako snahu velkých hráčů na trhu udržet si neadekvátně vysoké zisky na úkor státu a daňových poplatníků. „Rozhodnutí ÚOHS je pro nás potvrzení toho, že jsme se vydali správnou cestou. Operátoři, kteří měli dosud zajištěny vysoké zisky na základě mnohokrát prodlužovaných smluv za dávno neodpovídající ceny, se musí smířit s tím, že pokud chtějí dodávat státu své služby, musí se svými cenami uspět v otevřené transparentní soutěži,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT Jaroslav Strouhal.

V první vlně elektronických aukcí na datové služby v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy bylo od konce září 2013 realizováno celkem 104 veřejných zakázek. Oproti stávajícím cenám se podařilo dosáhnout úspory ve výši 40,5 %, což je v konečném součtu 96,9 mil. Kč.

„V letošním roce jsme už začali s druhou vlnou elektronických aukcí a předběžné výsledky prvních soutěží ukazují, že dosažené slevy budou ještě mnohem vyšší než v prvním období. Úspěch našeho projektu potvrzuje i to, že mezi pověřujícími zadavateli je napříč celou státní správou stále více organizací, kterým Ministerstvo vnitra šetří administrativu spojenou se zadáváním veřejných zakázek i velkou část prostředků na telekomunikační služby,“ doplnil náměstek Strouhal s tím, že v přípravě jsou i veřejné soutěže na centralizovaný nákup hlasových služeb.

Pro centrální nákup jednotlivých balíků služeb v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy KIVS Ministerstvo vnitra využívá tzv. dynamického nákupního systému, v rámci kterého jsou zadávány jednotlivé veřejné zakázky a v němž je aktuálně zařazeno třináct kvalifikovaných uchazečů z řad poskytovatelů služeb. V průběhu zadávacích řízení se využívá institut elektronické aukce, v níž uchazeči snižují své nabídkové ceny, a je tak umožněno dosáhnout pro konečné uživatele nejnižších možných cen. Jednotlivé úřady a organizace vždy uzavřou Dohodu o centralizovaném zadání s Ministerstvem vnitra, které následně zajistí veškeré kroky související s realizací veřejné zakázky.