Zástupci sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací ICT Unie dnes, ve středu 9. září 2015, na tiskové konferenci demonstrativně oznámili jednostranné vypovězení memoranda o spolupráci na rozvoji elektronizace veřejné správy.

Ministerstvo vnitra tento krok považuje za nešťastný. ICT Unie současně kritizovala záměr Ministerstva vnitra vytvořit národního koordinátora rozvoje sítí nové generace a podílet se místo soukromých firem na zajištění pokrytí ČR vysokorychlostním internetem. „Soukromým firmám jde čistě o zisk. Ministerstvu vnitra však jde na prvním místě o hospodárnost, komfort občanů a kybernetickou bezpečnost státu. Z hlediska bezpečnosti ČR je naprosto nutné, aby stát měl na budování vysokorychlostního internetu zásadní vliv. Některým firmám se to nemusí líbit, my však považujeme za chybu, že stát v minulosti na budování vlastních datových sítí rezignoval,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že soukromé firmy nemohou státu diktovat, co má v zájmu národní bezpečnosti a svých občanů dělat.
ICT Unii také vadí údajně malý vliv na tvorbu samotného Národního plánu rozvoje sítí nové generace. „Chápeme to tak, že ekonomické zájmy některých členů ICT Unie se neshodují s transparentním veřejným zájmem, který prosazuje stát. Velká část území se potýká s nedostatečnou rychlostí připojení k internetu, které už nevyhovuje nárokům nových technologií. Velcí operátoři na rozdíl od těch menších za posledních deset let do budování infrastruktury prakticky neinvestovali,“ doplnil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

Proč národní koordinátor?

Regionální operátoři, kteří jako jediní v minulých letech investovali do budování infrastruktury, nemohou zajistit plošné pokrytí ČR. Proto je nutné, aby stát formou finanční podpory nastartoval další rozvoj především tam, kde se budování sítí nové generace soukromým firmám nevyplatí. K tomu musí mít stát jasný přehled, kde je infrastruktura nedostatečná, což by měl zmapovat právě národní koordinátor rozvoje sítí nové generace. Tento model je ve světě běžný a řada těchto nástrojů už měla být dávno vybudovaná i v ČR. Jde např. o registr pasivní infrastruktury, o jehož zřízení rozhodla vláda už v roce 2011 a který dosud nevznikl.

ICT Unie není reprezentativní názor trhu?
ICT Unie lobuje za zájmy několika velkých operátorů. Zbylých 2000 subjektů, které mají 50% podíl na trhu s pevným připojením, zde není zastoupeno. Stát musí podporovat vyváženě zájmy všech subjektů na trhu a zajistit transparentní a rovné podmínky všem.

Opravdu chce stát budovat nového operátora?

V žádném případě stát nemá ambici poskytovat veřejné služby a konkurovat stávajícím operátorům. Zájem státu je transparentním zpřístupněním informací o dostupnosti infrastruktury podpořit větší konkurenci na trhu a dosáhnout lepších cen a služeb pro koncové uživatele. Zájmem státu je mít zdravé a pestré tržní prostředí, kdy se zabrání vzniku monopolu velkých operátorů.

Proč se stát angažuje? Stát musí být připraven na rizika spojená s případným přesunem vlastnictvíinfrastruktury do zemí, které mohou znamenat potenciální bezpečnostní riziko. Proto musí být kladen velký důraz na bezpečnost obzvláště při budování neveřejných sítí, které jsou klíčové pro fungování státu, a proto by měl národní koordinátor budovat optickou infrastrukturu pro neveřejné sítě pro v místech, kde není v tuto chvíli dostupná.