Klienti, jejich rodinní příslušníci i zaměstnanci Alzheimercentra v Průhonicích u Prahy budou moci od podzimu letošního roku využívat první sluneční pláž v České republice určenou pro fototerapii. Terapie založená na efektu jasného slunečního světla příznivě ovlivňuje lidskou psychiku a je účinným nástrojem při léčbě nejrůznějších typů depresí a změn nálad, které pociťují i nemocní Alzheimerovou chorobou.

Sluneční pláž je postavená na technologii speciálních lamp Daylight Power, které vydávanou intenzitou umělého světla dokáží vyvolat efekt jasného slunečního světla. V budově zařízení Alzheimercentra tak bude vybudována reálná písečná pláž s palmami a topnými rohožemi, která bude osvícená právě lampami Daylight Power. „Terapie využívající sluneční pláž má mnoho pozitivních účinků na psychiku. Pomáhá výrazně zmírňovat depresivní stavy a změny nálad, zvyšuje celkovou fyzickou i psychickou aktivitu, zlepšuje fungování kardiovaskulárního systému, posiluje imunitní systém, zmírňuje diabetes a pomáhá v léčbě nespavosti. U pacientů s demencí jsou pobytem na pláži stimulovány všechny smysly, což má pozitivní dopad na zpomalení vývoje choroby. Přitom jde o terapii, kterou mohou klienti absolvovat i se svými blízkými, což je v případě Alzheimerovy choroby důležitý faktor. Terapii lze totiž bezpečně využívat u všech věkových skupin,“ vysvětluje Jaroslava Jůzová, majitelka skupiny Alzheimercenter.

Fototerapie je tradiční způsob léčby. Její účinky byly známy a využívány již ve starověkém Egyptě, starověkém Řecku a Římě. K největšímu rozvoji došlo počátkem 20. století. V roce 1903 dánský vědec Niels Ryberg Finsen získal Nobelovu cenu za výsledky svého výzkumu právě v oblasti účinků fototerapie. Výrazný rozmach v praktickém využívání pozitivních účinků světelného záření přišel v posledních dvaceti letech. „Světelná terapie je ověřená metoda využívaná v současnosti hlavně ve Skandinávii, především ve Švédsku, a USA. Právě ve Švédsku jsme poprvé umělou pláž viděli a byli jsme z ní tak nadšeni, že jsme se rozhodli, i přes nemalé náklady, stejnou terapii vybudovat i v našich alzheimercentrech. Předpokládáme, že ji budou moci využívat nejen naši klienti, ale i pacienti zvenčí. V České republice budeme první zařízení, které bude svým klientům pláž s terapií tohoto typu poskytovat,“ dodává Jůzová.

Alzheimercentrum na finanční pokrytí projektu „Sluneční pláž“ využije i příspěvek ve výši 46 400 Kč, který dostalo v rámci vánoční sbírky společnosti LMC Smysluplnedarky.cz. „Jsme velmi rádi, že jsme se dostali do společnosti takových jmen, jako jsou Lékaři bez hranic, Nadační fond Rozum a Cit, Nadační fond pro podporu zaměstnávání lidí s postižením nebo Pomocné tlapky. Rádi bychom poděkovali společnosti LMC, která za projektem stojí, i všem, kteří se do projektu a rozdělování peněz v rámci vybraných neziskových organizací zapojili. Náklady na vybudování pláže jsou samozřejmě mnohonásobě vyšší a finanční prostředky střádáme korunu po koruně, avšak i tento, zatím nejvyšší příspěvek, nám umožní terapeutickou pláž pro naše klienty vybudovat,“ uzavírá Jaroslava Jůzová z Alzheimercentra.