Dne 30. března 2015 se konala ve Faustově domě v Praze tisková konference u příležitosti založení Ústavu lékového průvodce. Konference se konala za účasti PhDr. Ivany Plechatě z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – ředitelky Ústavu lékového průvodce, PharmDr. Milady Halačové, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce, prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., předsedy České onkologické společnosti, PharmDr. Zdenka Blahuty, ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, novinářů a dalších pozvaných hostí.

Upozornit na úskalí zdravotnického systému a nesprávné užívání léků v běžné praxi – to je úkolem Ústavu lékového průvodce. Ode dneška bude radit pacientům a zdravotníkům, jak se vyznat v lékové politice. Zřizovatelem Ústavu lékového průvodce je vydavatel Zdravotnických novin, společnost Ambit Media. Ředitelkou je PhDr. Ivana Plechatá z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

„Projekt lékového průvodce považuji za ojedinělý pokus, jak zlepšit sta hospodaření s léky v českém zdravotnictví. Ukazuje se totiž, že i dobře míněné informace vážených autorit mohou být protichůdné a nesrozumitelné pro lékařskou praxi. Situace je pak nepřehledná nejen pro pacienty, ale někdy také pro samotné lékaře. Zvláště v době internetu, kdy snadno můžete získat zcela protikladné zprávy o nemocech a jejich léčení, je důležité, aby lidé věděli, kde získat seriózní a vědecky ověřené informace,“ řekl prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti.

———

Ústav lékového průvodce zprostředkuje zájemcům informace týkající se užívání léčiv, vedlejších účinků nebo jejich dostupnosti. Současně bude prostředníkem mezi pacienty, zdravotníky, zástupci státní správy i dodavateli při řešení konkrétních problémů týkajících se lékové oblasti.

„Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou se svými podněty obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme předání témat příslušným institucím a budeme hlídat další řešení,“ upřesnila PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka ústavu.

Prvním úkolem lékového průvodce je pomoci ústavům sociálních služeb, konkrétně domovům pro seniory, zlepšit systém předepisování a podávání léků klientům. Právě senioři jsou nejvíce ohroženi užíváním příliš velkého množství léčiv a jejich nevhodnými kombinacemi.

„Během února jsme provedli dotazníkové šetření v sedmi domovech důchodců, do kterého se zapojilo přes 850 klientů. V pilotním projektu chceme zmapovat současnou situaci v oblasti lékové léčby seniorů a navrhnout celkové zlepšení,“ doplnila Plechatá.

Projekt podporuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv: „Aktivity, které směřují k vyšší bezpečnosti pacientů, velmi vítáme. Ústav sám se snaží veřejnost v této oblasti informovat a vzdělávat, proto se do projektu zapojil a bude jej aktivně podporovat,“ řekl ředitel ústavu PharmDr. Zdeněk Blahuta.

Výsledky zjištění ukazují, že klienti spolykají v průměru více než 10 tablet za den, včetně volně prodejných přípravků. Celkem 79 % seniorů je přitom v užívání léků zcela závislých na ošetřujícím personálu, ať už vlivem snížené rozhodovací schopnosti či demence.

„V zahraničí pomáhají podobným zařízením speciální týmy, ve kterých je vedle předepisujícího lékaře zapojen také farmaceut a geriatr. Tyto týmy pak pravidelně konzultují složitější pacientské případy. Model s úspěchem funguje ve Velké Británii, něco podobného bychom proto chtěli zkusit také u nás,“ shrnula PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce.

Ústav lékového průvodce bude pravidelně pořádat kulaté stoly a diskuze s odborníky na aktuální témata. Lidé se mohou na lékového průvodce obracet prostřednictvím webových stránek: www.lekovypruvodce.cz.

Co je Ústav lékového průvodce?

Nezávislá nezisková organizace, která vznikla na základě potřeby pacientů, lékařů a dalších aktérů ve zdravotnictví. Hlavním cílem Ústavu lékového průvodce je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků a prosazovat zlepšení lékové politiky obecně. Současně chce být místem, kam se mohou obracet se svými podněty pacienti a zdravotníci. Pravidelně bude pořádat také kulaté stoly a diskuze s odborníky k aktuálním problémům. Zakladatelem organizace je vydavatel Zdravotnických novin společnost Ambit Média. Za směřování činnosti lékového průvodce odpovídá Správní rada složená z nezávislých odborníků. Lékový průvodce úzce spolupracuje se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

PhDr. Ivana Plechatá

Působí jako odborná pracovnice Kliniky dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde má na starosti mj. problematiku současné lékové legislativy a její dopad na klinickou praxi. Třináct let pracovala jako ředitelka organizací Sue Ryder. Byla zodpovědná za realizaci mezinárodních projektů na téma zdravotní a sociální péče v Evropě. V letech 1994 až 1996 pracovala jako poradkyně předsedy vlády Václava Klause a později také jako poslankyně Parlamentu ČR ve výboru pro zdravotnictví.