Mezinárodní urogynekologická asociace International Urogynecological Association (IUGA) a Mezinárodní společnost pro inkontinenci International Continence Society (ICS) vytvořily v roce 2010 společnou zprávu o terminologii dysfunkce ženského pánevního dna. Zpráva zahrnuje 250 samostatných definic a obsahuje 6 nejběžnějších diagnóz.

Mezi nejčastější symptomy dysfunkce ženského pánevního dna patří močová inkontinence, která se dělí na stresovou, urgentní, noční enurézu, smíšenou a kontinuální. Nově k ní patří posturální močová inkontinence – nedobrovolný únik moči spojený se změnou tělesné pozice, nevědomá a koitální inkontinence – nedobrovolný únik moči při pohlavním styku. Další symptomy jsou spojené s funkcí močového měchýře.

„Poruchy kontinence jsou mnohem silněji spojeny s četností bolesti dolní části zad než s obezitou a fyzickou aktivitou,“ uvádí fyzioterapeutka PhDr. Ingrid Palaščáková, PhD., autorka Rehaspring konceptu.

„K dalším symptomům dysfunkce svalů pánevního dna patří prolapsy pánevních orgánů, které se obecně zhoršují vlivem gravitace, při dlouhém sezení nebo nevhodném cvičení. Symptomy sexuální dysfunkce, které žena vnímá při sexuální aktivitě a symptomy anorektální dysfunkce, kam patří zejména anální a fekální inkontinence se projevuje zejména jako únik plynů a stolice. Jednou z hlavních příčin výše uvedených symptomů je dysfunkce svalů pánevního dna, kterou je potřeba mezioborově vyhodnotit,“ doplňuje PhDr. Ingrid Palaščáková, PhD.

Rehaspring koncept je ucelený postup vyhodnocení funkce a dysfunkce svalů pánevního dna u žen a mužů ve fyzioterapii. Obsahuje algoritmus postupu konzervativní terapie k symptomům dysfunkce svalů ženského a mužského pánevního dna. Základem je cílená anamnéza zaměřená na výše popsanou symptomatologii a příznaky pojícími se s dysfunkcí svalů pánevního dna. Následně je funkce svalů pánevního dna vyhodnocena per vaginam tzn,. manuálně přes pochvu. Vyhodnoceny jsou základní funkce svalů pánevního dna tzn, jejich funkční síla resp. tonus při stahu a vtahu dále jejich relaxace a opěrná funkce při stresových manévrech, jako je kašel, kýchání, smrkání. Vyhodnocení se provádí v polohách lehu, sedu a stoje. Rehaspring koncept používá pro objektivizaci a biofeedback aktivity a relaxace ultrazvukové snímkování. Specificky se ultrazvukové snímkování ukázalo jako přesnější než intravaginální palpace při zdvihové (liftové) činnosti svalů pánevního dna na hrdle a bázi močového měchýře. Výsledná data získaná z vyhodnocení funkce svalů pánevního dna per vaginam a z ultrazvuku se zapisují do vstupních protokolů, na základě kterých je navržen konzervativní postup terapie. V rámci terapie jsou doporučeny individuální pomůcky (elektrická stimulace, educatory, vaginální závaží) se kterými je pacientka seznámená a instruována jak často je bude používat, v jakém funkčně terapeutickém režimu. Efekt konzervativní terapie je průběžně sledován a vyhodnocován do kontrolních protokolů.

Konzervativní terapie dysfunkce svalů pánevního dna u mužů a žen je základním vstupem i pro další operativní postupy, které v rámci dysfunkce svalů pánevního dna mohou nastat. Ambulantní zařízení REHASPRING v Čelákovicích za rok 2015 do října 2016 navštívilo kvůli dysfunkci svalů pánevního dna 162 žen a 35 mužů. Za poslední půlrok se zvýšil počet konzultací ze strany pacientů, kteří se snaží aktivně informovat a porozumět konzervativní terapii.

Ambulantní zařízení fyzioterapie REHASPRING centrum Čelákovice je akreditovaným pracovištěm MZČR pro vzdělávání fyzioterapeutů. Akreditované kurzy určené pro fyzioterapii svalů pánevního dna a problematiky s ní spojené školí 10 let. Jako první pracoviště v ČR zavedlo ultrazvuk pro edukaci pacientů v rámci kontroly správné funkce svalů pánevního dna.