Rozvoj vzájemného obchodu, pomoc při vstupu Černé Hory do Evropské unie a s ním spojené čerpání evropských fondů − to jsou hlavní body chystané odborné konference pod oficiálním názvem „Konference Česko – Černohorské obchodní a průmyslové komory – Budva 2015“. Akce ve zmíněném černohorském městě se uskuteční v termínu od 29. do
30. dubna a záštitu nad ní dokonce převzal prezident České republiky Miloš Zeman.

Hlavní cíl společného setkání je jasný: obnovit a rozšířit možnosti spolupráce mezi Českou republikou a částí Balkánu, a to jak na politické, tak na podnikatelské úrovni. „Do Budvy se sjedeme proto, abychom se pokusili najít co nejlepší řešení,“ nastínil Jiří Hájek, jenž je od roku 2013 prezidentem Česko – Černohorské obchodní a průmyslové komory, která celou akci organizuje.

České firmy se vedle tradičních odvětví, jako jsou energetika, dopravní infrastruktura či městská hromadná doprava, mohou v Černé Hoře uplatnit například v oblasti dodávek zboží a zařízení do hotelů. Další možnosti se otevírají na železnici či třeba v sektoru výstavby a modernizace nemocnic.

Do Černé Hory se na konci tohoto měsíce sjedou významní představitelé různých oborů. Na seznamu přednášejících figurují například Ing. Pavel Rosenbaum za Evropské fondy či Ing. Antonín Weinert ze školství. A vedle Bc. Jiřího Hájka i Jan Kalousek za cestovní ruch, Ing. Marek Přikryl bude zastupovat podnikatele a Jovan Petrovič z mezinárodní sítě Ernst & Young se bude věnovat otázce možných investic. Účast také přislíbil Petr Šmejkal, Chargé d´Affaires, a.i. z Velvyslanectví České republiky v Podgorici.

Česko – Černohorská obchodní a průmyslová komora byla založena v roce 2008. Předmětem její činnosti je zastupování, podpora a hájení hospodářských a profesních zájmů jejích členů. Zajišťuje informace o podnikatelských subjektech v obou zemích, stejně jako informace určené pro správní úřady, podniky a místní sdružení. Pořádá výstavy, veletrhy, kontraktační a jiné akce, sympozia
a odborné diskuze, kromě toho poskytuje informační servis a poradenství o právních a jiných podmínkách podnikání.