Veřejná prezentace „Brambory mnoha chutí“, kterou pořádal spolek Gastronomia Bohemica v sobotu 18. října na náměstí a na radnici v Přibyslavi, se velmi vydařila. Stovky lidí se přišli ochutnat pokrmy z brambor, poslechnout si přednášku o bramborách a hlavně se podívat na letošní úrodu brambor a dalších výpěstků. Tato gastroakce byla totiž součástí XVI. ročníku místní „Výstavy ovoce, zeleniny medu a brambor“, která probíhá během víkendových dnů 18. – 20. října.

Cílem gastroakce byla propagace českých brambor v české kuchyni, včetně doporučení vhodných odrůd pro přípravu různých pokrmů. Proto Gastronomia Bohemica připravila pro návštěvníky mix teorie a praxe. Na úvod slavnostního zahájení výstavy proběhla zajímavá přednáška Ing. Milan Čížka z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě s názvem České brambory v českých kuchyních. Hlavní součástí celé akce však byla ukázka tradičních i netradičních jídel z brambor, které byla zdarma k ochutnání u stánku před radnicí. Profesionální kuchaři Martin Zvára ze SOŠ a SOU Vlašim a Vladislav Zabloudil v pivovarské restaurace ve Velkých Popovicích připravili různé bramborové speciality – konkrétně pak bramborový prejt, bramboračku s houbami, tatarák z brambor, pikantní pomazánku z brambor, bramborák a bramborou placku. A měli se svými pokrmy u návštěvníků akce zaslouženě velký úspěch. Chvílemi se před jejich stánkem tvořila dokonce fronta a spokojení strávníci si odnášeli domů i papíry s recepty na bramborové dobroty z archivu Gastromia Bohemica, zejména na ty netradiční.

Třetí částí propagace českých brambor byla výstava vzorků letošní úrody spojená se soutěží. Diváci mohli shlédnout za 75 vzorků brambor různých odrůd, z toho zhruba jedna třetina byl od soukromníků a drobných pěstitelů, zbylé dvě třetiny pak byly od firem a zemědělských družstev. Porota v čele s Ing. Lidmilou Kameníkovou, bývalou dlouhodobou odbornou pracovnicí šlechtitelského ústavu brambor v Keřkově u Přibyslavi, hodnotili podle vzhledu i podle chutě. Nakonec vybrali tři nejlepší vzorky. Pro letošní rok vyhrála vzorek odrůdy Marabel od firky Agrokom Buzkov, druhá byla odrůda Belana ze ZD Velké Losenice a třetí pak odrůda Júlinka od Sativy Keřkov. Vítězové obdržely od radnice diplom a cenu ve formě keramického pytle na brambory a zároveň byli odměněni i od spolku Gastronomia Bohemica.

Vítězné vzorky byly nejen vystavené na čestném místě k okouknutí, ale i nabízené k ochutnání. Samozřejmě ne syrové, ale vařené, podávané horké z várnic ve formě tzv. na loupačku – tj. ve slupce se solí a kouskem másla. K zapití potom mohli jedlíci zvolit klasicky mléko nebo zákys z nedaleké mlékárny Pribina. Nejrychleji v břichách návštěvníků zmizely vítězné brambory Marabel.

Spolupořadatelem akce, kromě spolku Gastronomia Bohemica a města Přibyslav, byla i agentura CzechTourism. Proto byla před samotnou přednáškou Ing. Čížka veřejnosti podána informace i o projektu CzechSpecials, jehož úkolem je propagace využívání tradiční české kuchyně v restauracích participujích na turistickém ruchu.

http://www.gastronomia-bohemica.cz

Motto: brambory, pokrm mnoha

podob a mnoha chutí