Cílem akce je podpora pacientek a jejich rodin, nabídka služeb, například diagnostických, terapeutických i psychologických nemocným i jejich rodinám. Pozornost bude věnována zejména kvalitě života inkontinentních pacientů.

Doprovodné akce:
Infostánky DENNĚ od 10 do 18 hodin: Praha 23.6. – 27.6.2014
Obchodní Centrum Nový Smíchov, přízemí, Plzeňská 8, Praha 5

Na infostáncích bude k dispozici:
•informační letáky Incofora, z.s.
•informační letáky o inkontinenci
•informační letáky s návodem na cvičení – 5 cviků
•dotazníky pro návštěvníky – zda mají či nemají problém s inkontinencí – zároveň budou
vyplněné dotazníky sloužit jako průzkum a podklad pro novou studii
•informace o možnostech vyšetření a odeslání potencionálních pacientů ke
spolupracujícím lékařům a fyzioterapeutce
•objednávkové sešity jednotlivých pracovišť
•informace o možnostech nákupu pomůcek (na předpis od lékaře a individuální nákup v
lékárnách – finanční rozdíl- výhody registrace u lékaře apod.)
•pro zájemce bezplatné cvičení na posílení svalů pánevního dna – sobota 28.6. a jedno
odpoledne všedního dne v následujícím týdne

Cílem Týdne = inkontinence není přirozená součást žádného věku
Incoforum, z.s. – vše o inkontinenci
Nedobrovolný únik moči je velmi nepříjemný a hlavně intimní problém, se kterým se lidé –
ženy i muži – ostýchají svěřit svým blízkým a dokonce i lékařům.
Mezi důvody nevyhledání lékařské pomoci patří kromě studu např. názor, že jde o běžný jev
v procesu stárnutí nebo normální ženské záležitosti, nedostatek informací o možnostech
léčení atd.
Inkontinence vás nemusí trápit, pokud odhalíte její příčinu a začnete se léčit.
Občanské sdružení Incoforum vám nabízí:

•Základní otázky a odpovědi o inkontinenci
•Pomoc při hledání odborné pomoci
•Informace o možných postupech léčby
•Rady k péči o inkontinentní pacienty
•Souhrn dostupných inkontinentních pomůcek
•Lékařský slovník pro inkontinentní pacienty
•Aktuální přehled pořádaných přednášek a akcí