Felix Černoch – Staří mistři V.

Praha  24. dubna 2017

Jaroslav Dobrovolský  – neprávem opomíjený sběratelsky, ale i publicisticky. Jistě nikoliv jen proto, že byl samoukem. To se totiž na jeho výtvorech ani nepozná; jak poctivě tento původně učitel z Hodonínska dbal o technické zvládnutí techniky dřevorytu, kde si navíc oblíbil barvu, která umělecký dojem jeho výtvorů násobí. Škoda, že jeho slibný vývoj přerušila smrt v koncentračním táboře Mauthausen. Nepochybně by se prosadil, což ostatně napovídala i předválečná ocenění na zahraničních soutěžích.

Doprovodné ilustrace prezentují výběr ze soukromých sbírek sběratelů

 

O Redakce