Předseda Senátu Milan Štěch se zúčastnil setkání Asociace evropských senátů v Bernu. Společně hovořili o významu horních parlamentních komor a také o způsobech spolupráce s dolními komorami a exekutivou. Shodli se, že z různých důvodů mají horní parlamentní komory nezastupitelný význam, a to zejména v dobách, kdy v mnoha zemích sílí tendence směřující ke koncentraci moci v rukou užší skupiny lidí.

Vliv a význam senátu jako pojistky parlamentní demokracie a reflexe přijímané legislativy zdůraznila např. šéfka nizozemské horní komory, obdobně hovořil také předseda britské Sněmovny lordů nebo předseda Stavovské rady Švýcarské federace. Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch připomněl, že právě český Senát v poslední době čelí útokům zpochybňujícím jeho existenci. Připomněl roli prezidenta Havla při ustavení Senátu a také popsal, jak úspěšný je Senát při opravování zákonů, které projednává. „V Senátu zasedají hlavně regionální osobnosti, které byly schopny získat důvěru občanů, mají všeobecný respekt a zkušenosti. Nejsou to lidé jmenovaní centrální vládou nebo představiteli regionů. Získávají mandát na základě občanské volby ve svém obvodu,“ připomněl složení Senátu. „Zpochybňování úlohy horní komory přichází od těch, kteří pod rouškou rychlého procesu schvalování zákonů chtějí získat možnost po vyhraných volbách v dolní komoře získat veškerou moc a pak také možnost měnit ústavu. Senát právě v těchto případech mnohokrát prokázal, že je učebnicovou pojistkou demokracie v naší zemi,“ řekl Milan Štěch. Podle něj je právě systém volby do Senátu, kdy se obměňuje vždy jen třetina jeho členů, vynikající pojistkou proti populistickým tendencím v politice a pro podporu právního státu.

Lídři evropských senátů hovořili na dvoudenní konferenci v Bernu také o možnostech a snahách v rámci legislativy reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby včetně teroristických útoků, kterým některé evropské země čelí.