Unijní rozpočet na rok 2016 je zatím největší v historii EU (Evropský parlament ho schválil ve středu 25.11.). Počítá se závazky ve výši 155 miliard eur a 144 miliardy eur v platbách.

Europoslanec Petr Mach (Svobodní) tomu říká nejplýtvavější rozpočet za celou historii EU. Jeho frakce EFDD navrhovala minimální úspory zejména v oblasti sebepropagace EU (celkem podala 46 návrhů) – v celkové výši miliardy eur. Ani tyhle úspory ale bohužel neprošly. Proto hlasoval proti rozpočtu.

Co konkrétně poslanci EFDD navrhují:

zcela zrušit rozpočtovou kapitolu na propagandu výhod eura;

zrušit dotování evropských politických stran a jejich nadací ;

zrušit dotace na Dům evropské historie;

omezit výdaje na europarlamentní televizi, renovaci unijních budov, platy a náhrady zaměstnanců a poslanců, nebo na diplomatický sbor Evropské unie;

Úspory v rozpočtu EU navrhovali euroskeptici už loni

Už loni podali ve výboru na 150 pozměňovacích návrhů, které snižovaly různé kapitoly rozpočtu Evropské unie téměř o miliardu eur. Bohužel byli přehlasováni a výbor všechny pozměňovací návrhy zamítl.