Dnes se v prostorách Poslanecká sněmovny v sále „Státní akta“ uskutečnila prestižní konference na téma rovných příležitostí a rovnoprávnosti žen při uplatnění v businessu i politice s názvem „Za vším hledej ženu, aneb Jsou kvóty pro ženy skutečně potřebné?“. Mezi členy panelu nechyběla Eliška Hašková Coolidge – nositelka ceny Významná Češka v zahraničí a odbornice na společenské chování a etiketu, Ing. Jaroslava Jermanová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pod jejíž laskavou záštitou se konference konala, a další významní hosté.

Pozvání do panelu dále přijala Jitka Fürst (ředitelka rádia Evropa 2 a slovenské Európy 2), Pavel Makovský (zakladatel a prezident LIGS University), Oleg Spružina (generální ředitel TÜV SÜD Czech), Gabriela Slováková (ředitelka centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou), Michel Fleischmann (zakladatel a prezident skupiny Lagardere Active ČR) a Robert Kareš (výkonný ředitel Pojišťovny VZP, a.s.). Celou konferencí provázela úspěšná česká moderátorka a vystudovaná právnička Markéta Mayerová.

Panelisté i hosté vzájemně diskutovali řadu aktuálních společenských problémů, jejichž pojítkem byla genderová tematika a rovnoprávnost žen a mužů. Členové panelu se vzájemně shodli, že uměle prosazované kvóty jako pozitivní forma diskriminace žen mohou mít některá úskalí, která je třeba v české společnosti respektovat, a to i přes to, že v řadě zemí Evropy úspěšně fungují, jak potvrdilo přítomné publikum v živé diskusi.

Z diskuse dále vyplynulo, že každá žena má ve svém životě řadu důležitých, vzájemně si často konkurujících rolí, a je zapotřebí, aby si stanovila cíle, priority a nebála se jich dosahovat bez ohledu na společenské předsudky. Michel Fleischmann zdůraznil i úlohu mužů a vybídl je k aktivní podpoře aktivit svých žen, přičemž podtrhl důležitost výchovy a vzdělávání v této oblasti. K podobným závěrům dospěli i ostatní členové panelu. Jaroslava Jermanová kromě vzdělávání doporučuje pro větší zastoupení žen v politice i konkrétní práci v terénu s regionálními političkami.

Celou akci uzavřel vzájemný networking spojený s coctailem, kdy účastníci konference pokračovali v neformálních diskusích a výměně svých názorů a dosavadních zkušeností. Příjemným překvapením pro všechny přítomné hosty byl dárkový balíček s kosmetikou Babor a květiny od Aranžérie (Společnost-E), jež vázali lidé trpící epilepsií.

Konferenci uspořádal Klub Partner Český Goodwill (KPCG), klub pro zvané a nominované na ocenění Český Goodwill, jež letos již třetím rokem pořádá česká poradenská skupina HPCG ve spolupráci s platformou rovných příležitostí Pro Fair Play. Projekt Pro Fair Play podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Partnerem konference byla rovněž Pojišťovna VZP, a.s. – ryze česká univerzální pojišťovna.