U příležitosti vydání Akademického atlasu českých dějin se konala 5. května 2014 v budově Akademie věd ČR tisková konference za účasti autorů Prof. Evy Semotanové a Doc. Jiřího Cajthamla a dalších vzácných hostí.

Akademický atlas českých dějin je vědeckým atlasovým dílem, které formou přehledných map i dílčích sond zachycuje české a československé dějiny. Atlas tohoto typu vychází po téměř půl století. Akademický atlas českých dějin je součástí výzkumného programu Historického ústavu Akademie věd České republiky.

Akademický atlas českých dějin zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 o českých a československých dějinách s vazbami na evropský, ale zejména středoevropský prostor. V atlasu se prolínají tři hlavní témata – člověk, prostor a čas.

Akademický atlas českých dějin navázal na studium historické geografie, začleněné do struktury ústavu již v polovině 20. století v návaznosti na tentýž výzkum před druhou světovou válkou. Historickogeografický výzkum představuje Historický ústav rovněž Historickým atlasem měst České republiky, který vychází v jednotlivých svazcích od roku 1995 (dosud vydáno 25 svazků, 3 v přípravě), a dalšími studiemi a monografiemi.

Výrazným rysem publikace je její transdisciplinární charakter. Je rozčleněn na 5 časových oddílů s 262 kapitolami: od pravěku po moderní dějiny. Vybraná témata byla konzultována s předními odborníky, archeology, historiky, geografy, kartografy nebo geoinformatiky; mnozí se na zpracování témat aktivně podíleli ať už formou posudků a rešerší, nebo spoluautorsky. Mapy se liší rozsahem zvoleného území, objemem i strukturou prezentovaných údajů. Kromě historických map byly do atlasu zařazeny i počítačové modely a mapy zpracované jako výstupy souborů GIS, reprodukce starých map a vyobrazení, letecké snímky, grafy, tabulky a kartogramy. Každou mapu provází stručný textový komentář s výběrem použitých pramenů a literatury.

Kartografické práce na Akademickém atlasu českých dějin zahrnovaly celou řadu činností od revize autorských podkladů až po dokončovací kompoziční práce. Zřetelný je metodologický a faktografický posun ve studiu mnoha otázek českých dějin a v jejich kartografickém vyjádření. V atlasu se odrážejí nejnovější trendy soudobé kartografické tvorby a moderní postupy, užívané v historiografii, historické geografii, geografii i dalších souvisejících oborech.

Základním předpokladem této unikátní publikace je její užití jako studijního materiálu s dlouhodobým výhledem. Toto východisko tedy předpokládá přehledné a precizní zpracování jak po grafické stránce, tak polygraficky. Publikace je vázána do plátna, na něm je transparentní přebal, aby se zvýšila odolnost vazby vůči opotřebení či poškození při manipulaci. Ze stejného důvodu je zvolen pevný a odolný papír, který byl vyroben na zakázku. Protože nadstandardní formát publikace přesahuje běžné technické a technologické možnosti, bude publikace vázaná se značným podílem ruční práce.