Česká pošta má pravděpodobně nejvíce nespokojené zaměstnance. V současné době se vynořují stále nové a nové zprávy o špatných pracovních podmínkách zaměstnanců České pošty. Nespokojenost se stavem na České poště je však také mezi zákazníky, kteří si často stěžují na praxi, která v současné době panuje v tomto státním podniku. Špatné a nepřesné doručování zásilek, obtěžování klientů na přepážkách vnucováním pojistek a různého zboží. Nespokojenost zaměstnanců a klientů šla až tak daleko, že se tímto problémem začali zabývat politici. V listopadu proběhlo veřejné slyšení v Senátu ČR před petičním výborem. V nejbližším čase dojde pravděpodobně k veřejnému slyšení před všemi senátory.

Zeptali jsme se pana Miroslava Prokopa, prezidenta Federace výkonných zaměstnanců České pošty, který je iniciátorem petice – Za záchranu České pošty a zavedení přiměřených pracovních podmínek.

Co si myslíte, že je hlavní příčinou současného špatného stavu na České poště?

Těch příčin je samozřejmě víc. Tak například ve vedení jsou lidé, kteří si vyloženě libují ve vydávání různých nařízení a pokynů, ve kterých se již pomalu nikdo nevyzná. Na zaměstnance je nahlíženo pouze jako na čísla, která mají produkovat nějaký zisk jen pro to, aby se ve vedení mohly rozdělovat vysoké prémie. Proč nikdy pan generální ředitel nezveřejní provizní systém managementu za prodej produktů aliančních partnerů (AP)? Zatímco zaměstnanec za uzavření některého finančního produktu dostává na prémiích pár desítek korun, jeho nadřízení si zřejmě na prémiích připočítají tisíce. Proč by jinak tak nepřiměřeně tlačili na své podřízené a nutili je k neustálému zvyšování výkonu v oblasti plnění plánu AP.

Klienti si často stěžují na špatnou kvalitu poštovních služeb. Proč někteří zaměstnanci špatně odvádějí svoji práci?

Musím zde důrazně trvat na slůvku „někteří“ zaměstnanci. Protože většina zaměstnanců jsou poctiví a pracovití lidé, kteří mají rádi svoji práci a mají v sobě „pošťáckou čest“.

Proč se tedy množí stížnosti ze strany klientů?

Z mého pohledu je těch příčin několik. Základní problém je však v přístupu k zaměstnancům a soustavném nesmyslném tlaku na podřízené. Nikdo nezohledňuje skutečnou poštovní práci. To, že zaměstnanec je dobrý a poctivý pošťák, není rozhodující. Rozhodující je to, jestli prodal pojistku nebo založil klientovi účet. Česká pošta je snad jediný podnik, který likviduje svůj vlastní produkt. Jak si jinak vysvětlit snahu vedení o pomalou likvidaci poštovních složenek. Když přijde klient na přepážku a chce poslat peníze tradiční složenkou, má zaměstnanec na přepážce povinnost přemluvit klienta, aby si založil účet u některé ze spřátelených bank s argumentem, že ušetří za složenky. Toto mohl vymyslet pouze někdo, kdo chce zlikvidovat Českou poštu, a nebo hlupák, který vůbec nic o poštovní práci neví. Současná politika vedení ČP se vyznačuje postupnou likvidací kvalitních zaměstnanců s dlouholetou praxí. Zase zde může člověk nabýt dojmu, že se jedná o cílenou likvidaci kvality služeb ČP. Který podnik se zbavuje zkušených zaměstnanců s praxí, aby pak na jejich místo byl přijat někdo, kdo se musí pracně zaučovat?

Máte nějaké konkrétní poznatky o likvidaci zkušených zaměstnanců?

V současné době probíhá propouštění zaměstnanců, kterým končí smlouvy na dobu určitou. Prostě těmto pracovitým lidem bez udání důvodu neprodlouží smlouvu. Vše je bohužel legální a podle zákona. Zde vidím základní chybu v práci stávajících odborů. Stávající odbory, zejména PKOV, vedené panem Koukale jsou příčinou tohoto stavu. Odbory, které mají chránit zaměstnance před zlovůlí zaměstnavatele, s klidným svědomím dopustí takové nedůstojné zacházení se zaměstnanci s letitou praxí.

Můžete popsat nějaký konkrétní příklad?

V současné době se ukázkový příklad odehrává na poště v Hlinsku. Dlouholetý zaměstnanec s devítiletou praxí, který až do dnešních dnů odváděl řádně a poctivě svoji poštovní práci, musí z pošty odejít. Nebude mu zřejmě prodloužena pracovní smlouva.

Třeba se jen vedení snaží ušetřit na mzdách a tím pádem již daného zaměstnance nepotřebují. Nebo si myslíte, že za tím je něco jiného?

Tento příklad uvádím úmyslně jako ukázkový. Na poště v Hlinsku pracuje přibližně padesát zaměstnanců. Téměř čtyřicet spolupracovníků podepsalo petici za svého kolegu, kde svým podpisem vyjádřili skutečnost, že se jedná o poctivého a pracovitého zaměstnance, s kterým nebyli do dnešního dne žádné problémy. Přesto paní vedoucí Daniela Havlová bez srozumitelného důvodu odmítá prodloužit tomuto zkušenému zaměstnanci pracovní smlouvu.

Pokusil jste se s paní vedoucí vy nebo zmiňovaný zaměstnanec nějak domluvit?

Samozřejmě jsem s paní vedoucí hovořil. Trvá na neprodloužení smlouvy i přes to, že se za pana Martínka postavili téměř všichni zaměstnanci z pošty v Hlinsku. Při rozhovoru s paní vedoucí jsem jasně pochopil, že ani ona nemá racionální důvod k neprodloužení smlouvy. Rozhodla se o své vůli zbavit se člověka, který léta dobře odvádí poštovní práci a místo něho přijme někoho z „ulice“ bez praxe. Má toto nějakou logiku, propustit zkušeného bezproblémového pošťáka a nahradit ho někým novým.

Co asi tak vede paní vedoucí v Hlinsku podle vašeho názoru k tomuto postupu?

Také tomu nerozumím. Moc logiky v tom nevidím. Mohu se pouze domnívat, že paní vedoucí využila (spíše však možná zneužila) svého postavení a místo již slíbila někomu ze svých známých. Sama přiznala, že už má za pana Martínka náhradu. Přijde někdo nový, kdo nemá o poštovní práci žádné vědomosti a bude se muset znovu zaučit, ale ještě není opotřebovaný a může založit na své příbuzné a známé nové finanční produkty. Co na tom, že poštovní práci neovládá, to nikoho nezajímá. Produkty a zase produkty, to hýbe poštou. Toto vše se pak zákonitě odráží na kvalitě poskytovaných služeb.

Vidíte nějaké řešení a možnost zlepšení tohoto stavu?

Kdybych nebyl přesvědčen o možnosti zlepšení již dávno bych skončil s tímto nerovným boje za práva zaměstnanců ČP. Bude to ještě dlouhá cesta, ale věřím ve zlepšení. Doufám, že s příchodem nového ministra vnitra se začnou již konečně dít nějaké razantnější změny. Budoucí pan ministr je o stavu informován a má zájem poměry na ČP řešit. Za nás jako za Federaci výkonných zaměstnanců ČP mohu prohlásit, že budeme i nadále bojovat za zlepšení pracovních podmínek. Budeme v Senátu požadovat ustanovení vyšetřovací komise. Dále připravujeme společně s naší advokátní kanceláří několik žalob na vedení České pošty. Pravděpodobně podáme i několik podnětů k vyšetřování policii ČR a budeme požadovat důslednou kontrolu hospodaření České pošty.