Letos si svojí odbornou a fyzickou připravenost změřili armádní a civilní týmy už po páté v tradičním turnaji v paintballu a po druhé v airsoftu. Bojovalo se o putovní cenu ministra obrany a putovní pohár náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Soutěž se uskutečnila od 4. do 6. října 2013 v areálu Tankodromu Milovice.

Soutěžícím týmům bylo k dispozici prostorné paintballové hřiště vytvořené z armádních muničních beden pro bojové situace. Jednotlivá stanoviště byla propojena okopem pro možnost kruhové obrany, kde jednotlivé týmy svedly boj o vlajku. Cílem bylo získat tři vlajky svého protivníka. Velice profesionálně byla provedena akce příslušníků Policie ČR proti teroristům.

Celé zaměstnání bylo rozděleno do tří bloků, ve kterých účastníci týmu absolvovali seminář první pomoci, na kterém se dozvěděli řadu užitečných informací. Svojí fyzickou připravenost předvedli na náročné překážkové dráze a při orientačním běhu s TCCC a IED linií. Svoji přesnou mušku si vyzkoušeli ve střelbě na terč. Rozborka a sborka samopalu vz. 58 ověřila schopnost jednotlivců rozebrat a poskládat zbraň v časovém limitu. Nechyběl ani workshop s kpt. Lensem, bývalým příslušníkem elitní policejní jednotky „URNA“.

Po ukončení soutěží se všichni účastníci turnaje shromáždili u pomníků vojáků, kteří v bývalém výcvikovém prostoru tragicky zahynuli při plnění služebních povinností v 50. a 60. letech 20. století. Vzpomínkového aktu se zúčastnili zástupci ministerstva obrany a Svazu důstojníků a praporčíků AČR (SvazDaP AČR).

Náčelník štábu soutěže pplk. v zál. Dr. Zdeněk Chuda a tajemník SvazDaP AČR pplk. v zál. Ing. Miroslav Tlamicha vyhodnotili soutěže jako velmi kvalitně připravené. Vyzdvihli činnost zástupce náčelníka štábu Mgr. Miroslavy Paškové, jednotlivých praporčíků a rozhodčích z hlediska jejich organizačních schopností. Celému přípravnému týmu se povedlo zorganizovat jednotlivé činnosti tak, aby „bojovníci“ neměli žádné prostoje a každý byl permanentně zaměstnán. V průběhu cvičení nebyly zaznamenány žádné problémy, jelikož všichni zúčastnění hráli fair play, dbali pokynů pořadatelů a dodržovali zásady bezpečnosti.

Vyhodnocení jednotlivých disciplín a jednotlivců podle výsledkové listiny PCAC, ACAC 2013:

Soutěž jednotlivců:

IRON women rtn. Martina Sochorová

IRON men rtn. Roman Beneš

5. ročník PCAC „O putovní pohár náčelníka Generálního štábu Armády ČR“

1. místo – družstvo 103. CIMIC – PSYOS

2. místo – družstvo Paintball Příbram

3. místo – družstvo VG JŽ Moravská Třebová

2. ročník ACAC „O putovní cenu Ministra obrany “

1. místo – družstvo 41. mpr. Hronov

2. místo – družstvo Fox Fors Litoměřice

3. místo – družstvo Angels Charlie Beroun

Rozborka a sborka Sa vz. 58 – Ondřej Vozňák

Střelba ze vzduchovky vz. 47 – David Morávek

Absolutní vítěz PCAC a ACAC 2013 – družstvo 41. mpr. Hronov

Náčelník štábu soutěže pplk. v zál. Dr. Zdeněk Chuda, ve spolupráci se zástupkyní Ministerstva obrany Mgr. Miroslavou Paškovou, předsedou SvazDaP AČR mjr. v .v. Rostislavem Konečným a tajemníkem SvazDaP AČR pplk. v zál. Ing. Miroslavem Tlamichou, předali jednotlivcům a družstvům diplomy a ceny.

Pro oceněné účastníky byly dále připraveny další upomínky – trička, šátky, batohy, čepice a nášivky Svazu důstojníků a praporčíků, poukázky na nákup zboží v obchodě Frogman, specializovaném právě na paintball a airsoft. Nejlepším soutěžícím byla udělena medaile v podobě „dog tags“. Následně bude na putovních cenách provedený zápis

Za profesionální připravenost a zdárný průběh celé akce udělil předseda SvazDaP AČR mjr. v. v. Rostislav Konečný náčelníkovi štábu soutěže pplk. v zál. Dr. Zdeňkovi Chudovi medaili za zásluhy SvazDaP AČR a zástupkyni náčelníka štábu soutěže Mgr. Miroslave Paškové pamětní medaili SvazDaP AČR.

Celá letošní akce byla zakončena státní hymnou a spuštěním české vlajky.