Tradiční česká společnost Centropen, která se specializuje na výrobu psacích potřeb, v těchto dnech mění své vedení. Do čela Centropenu, na pozici generálního ředitele, usedl Jaroslav Maršán, dřívější technický a výrobní ředitel. Jaroslav Maršán se chce na své pozici zaměřit zejména na posílení firmy na českém trhu, ale také bude svoji pozornost věnovat upevnění pozice značky na zahraničním trhu i nutným inovacím.

Jaroslav Maršán začal v Centropenu pracovat už v roce 1985, v odboru technologie. Do společnosti nastoupil po absolvování vysoké školy. V následujících letech pak vykonával funkce technického a výrobního ředitele. Jeho postup na pozici generálního ředitel byl tak logickým vyústěním, jak pracovních kvalit, tak i patřičných znalostí a zkušeností. Díky svému dlouhodobému působení ve firmě má přehled o řadě segmentů, včetně samotné výroby. To je vždy u člověka na řídící pozici zásadní.
Centropen je tradiční česká společnost, která vznikla už v roce 1940 v jihočeských Dačicích a zaměřuje se na výrobu psacích potřeb. Pera společnosti Centropen jsou po generace oblíbená, proslulé je pak zejména pero TORNADO. Centropen nevyrábí jen pod svojí značkou, ale díky vysoké kvalitě se prosazuje i jako dodavatel renomovaných značek nejen v Evropě.
Společnost však nezavírá oči ani před společenskou odpovědností firem. Uvědomuje si totiž, že nežijeme ve vzduchoprázdnu, a tak svoji společenskou odpovědnost staví na takzvaných 3P – Profit, People, Planet (Zisk, Lidé, Planeta). „Vedle dosahování dlouhodobě udržitelných ekonomických výsledků je naší hlavní snahou zlepšení společenského prostředí v okolí firmy, pomoc neziskovému sektoru a ochrana životního prostředí, a to jak na úrovni lokální, tak také globální. Hospodářský výsledek pro nás proto není jediným cílem všeho snažení, ale spíše prostředkem k naplnění naší společné vize,“ říká nový generální ředitel Jaroslav Maršán, který bude v nastoleném trendu společenské odpovědnosti firmy pokračovat.
Na své pozici se také zaměří na inovace, které považuje za nutnou součást každé prosperující firmy. Centropen je společnost, která se na inovace zaměřuje dlouhodobě, což je i důvod, proč se roky drží ve svém oboru na vrcholu. Už před rokem 2000 se společnost zabývala inovacemi navazujícími na doporučení pediatrů. Vznikla tak myšlenka ergonomického držení psacích potřeb, která se realizuje dodnes. Jednou z posledních inovací v oblasti per, která byla uvedena na trh, je pero TORNADO COOL. Vůbec poprvé u něj bylo využito měkčeného, gumovaného úchopu pro snadnější držení se zachováním oblíbeného ERGO držení. Inovace jsou pro Centropen stále jedním z předních klíčových bodů a nejinak tomu bude i v budoucnosti. Pro udržení tohoto trendu společnost Centropen spolupracuje s řadou vysokých škol při řešení konstrukce a designu novinek.

www.centropen.cz, SveP.

CENTROPEN, a.s. je tradiční česká firma, která byla založena roku 1940 v Dačicích. Soustředí se především na výrobu školních a kancelářských psacích potřeb, ale také nabízí potisk reklamních a dárkových předmětů. V současnosti patří Centropen mezi přední společnosti vyrábějící psací potřeby. Proslulá jsou především jeho pera TORNADO, dále například dětské popisovače, linery, rollery, permanentní značkovače nebo zvýrazňovače. Centropen se aktuálně zaměřuje na inovace v oblasti psacích potřeb, kde navazuje na doporučení pediatrů. I díky této spolupráci vyvíjí ergonomická a zdravotně nezávadná pera, která dětem usnadňují psaní i osvojení správných psacích návyků.