V Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze byl dne 9. října 2013 slavnostně zahájen již 21. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky ve školním roce 2013/2014 – „Zlatý Ámos“.Anketu pořádá občanské sdružení Klub Domino a Dětská tisková agentura.

V sídle historické budovy muzea přivítala všechny přítomné jeho ředitelka PhDr. Markéta Pánková. Senátor PhDr. Marcel Chládek, Mgr. Jakub Stárek z MŠTV, Jaroslav Zavadil předseda ČMKOS a další mluvili o záslužné činnosti učitelů, vyzdvihli jejich práci a obětavý přístup ke vzdělávání dětí. Nezapomnělo se ani na dlouholetou činnost zakladatele ankety PhDr. Slávka Hrzala a jeho přínos pro české školství.

Součástí vlastního zahájení byla i výstava dokumentů, které mapují dvacetiletou historii ankety. Na vystavovaných panelech jsou fotografie všech držitelů titulu „Zlatý Ámos“, doplněné o jejich vysvědčení. Jeden z panelů je věnován záštitám ministrů školství, kterých se za uplynulé období anket ve svých funkcí vystřídalo celkem čtrnáct. Na posledním panelu je namalovaný portrét „oblíbeného učitele“.

Obraz je společným dílem všech účastníků slavnostního zahájení – partnerů, nositelů titulů Zlatý Ámos, zástupců MŠMT a dalších hostů. Portrét vznikal postupně, každý po svém příchodu namaloval část smyšleného oblíbeného učitele a následně se podepsal.

Na závěr vystoupil zakladatel „Zlatého Ámose“ PhDr. Slávek Hrzal, zhodnotil dvacetileté období anket a poděkoval všem organizacím a institucím, které podporují a propagují dobrou práci pedagogických pracovníků v České republice.
V lednu a únoru 2014 proběhnou regionální kola. Začátkem března se vítězové kol setkají na semifinále a v pátek 28. března 2014 z nich porota na veřejném finále vybere nejoblíbenějšího učitele – „Zlatého Ámose“ a výherce zájezdu do Legolandu. Zároveň dětská porota zvolí svého „Dětského Ámose“ a ani v tomto ročníku nebude chybět volba „Ámose sympaťáka“. Čas na odeslání přihlášky je do 31. prosince 2013.
Přesná pravidla ankety a přihlášku najdou zájemci na www.zlatyamos.cz.