Felix Černoch – Staří mistři IX.

Praha  8. května 2017

Oldřich PÁLENÍČEK – bývalý reprodukční kamenosochař, jak sám o sobě říká, zaprodal duši grafice a v ní především „suchým cestám“,  neboť tam se citelně a hmatatelně odebírá materiál až lítají odštěpky na všechny strany. Přesto ho upoutal Rembrandtův styl – jednorázový lept jako první stav a ve druhém stavu dorývání a zvýraznění suchou jehlou. Ta první ukázka – Staré stromy – je rytá do mědi, kdežto další – Květiny ve váze – už jenom do umakartu, čímž vlastně jde o uhlotisk.

 

Doprovodné ilustrace prezentují výběr ze soukromých sbírek sběratelů

O Redakce