Česko/Slovenská grafika 20/21. století …

Valašské Meziříčí 27. března 2017

PRAŽSKÁ GRAFICKÁ SBÍRKA DRIT MUZEJNÍ A GALERIJNÍ CENTRUM, PŘÍZEMÍ ZÁMKU ŽEROTÍNŮ, KOMENSKÉHO 1, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01 SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

ČESKO/SLOVENSKÁ GRAFIKA 20./21. STOLETÍ OD J. VÁCHALA, M. ŠVABINSKÉHO K A. BRUNOVSKÉMU

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 29. BŘEZNA 2017 V 18.00 HODIN. VÝSTAVU ZAHÁJÍ MALÍŘ, GRAFIK A KURÁTOR SBÍRKY PAVEL HLAVATÝ DNE 30. 3. V 16.00 SE V PROSTORÁCH VÝSTAVY USKUTEČNÍ BESEDA NA TÉMA. VÝZNAM A POZICE GRAFIKY VE SVĚTĚ UMĚNÍ, SBĚRATELSTVÍ GRAFIKY

Pražská grafická sbírka DRIT, více než deset let obohacuje činnost nejen tuzemských a evropských galerií, ale i výstavní síně v Japonsku, Číně a perspektivně v USA. Disponuje dvaceti pěti tisíci grafických listů, z nichž je v této chvíli k dispozici 5 výstavních projektů:

  1. „Markýz Franz von Bayros 1866-1924“ Karel J. Obrátil 1866- 1945° a ti druzí (současná světová grafika – art gallant)
  2. Pozdní český symbolismus v grafické tvorbě 1.polo.20.století
  3. 1000 nejkrásnějších exlibris světa XX. století
  4. Současná světová grafika
  5. Česko-Slovenská grafika 20./21.století

Výstavy nabízíme zdarma galeriím, které disponují přiměřenou výstavní plochou a základním mobiliářem (klipsové rámy). Každý výstavní produkt je v množství výstavních artefaktů variabilní. Od 100 do 500 kusů. (Úspěšně jsme, mimo jiné, projekty prezentovali v Galerii V.Wünsche v Havířově – 380m2, Muzeu v polském Kaliszi – 350m2, Museé d ´Erotisme v Paříži – 310m2, Tien Jin Galerie Sieac, Čína – 450m2). Pro menší galerie je možné výstavu množstevně zúžit.

Požadujeme ubytování při instalaci a příspěvek na dopravu. Většinu vystavených exponátů si lze zakoupit. Sbírka využívá financí z prodejů k nákupům dalších artefaktů, pro zkvalitnění sbírkového fondu. email : hlavatyp@seznam.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ GRAFIKA 20./21. STOLETÍ

Ryzí a nejčistší silou člověka je láska. Je základem vášnivé touhy umocňující myšlenku, hledání osobní pravdy v hodnocení světa, z něhož se rodí dílo. Grafika je rodnou sestrou malířství a sochařství. V přebujelém 20.století je velmi málo malířů, ale i sochařů, kteří nechali grafiku bez tvůrčího povšimnutí. Ti největší grafici byli i největšími malíři : P.Picasso, P.Gauguin, M.Švabinský, F.Kupka, J.Anderle, A.Brunovský. Z dříve narozených A.Dürer, H.Rembrandt, F.Goya a mnoho dalších.

Grafika je s námi více než pět století. Dřevoryt a mědirytina ( stejně jako zrození knihtisku) aktivně provázely vstup do novověku. S narůstající obecnou vzdělaností rostla i potřeba praktického souznění literatury a výtvarného umění. Díky grafickým listů 15. a 16. století nastupuje první kulturní revoluce. Grafika završila úsilí renezance i humanismu. Umění tak mohlo vykročit za lidskou bytostí a požehnat jejímu uvedení do procesu vizualizace evropské vzdělanosti.

Grafický list pomáhá k návratu do světa antropocentrického. Velkoplošné chrámové fresky svou rozlehlostí lidskou bytost upozaďovaly. Grafický list vrací člověka do intimity domova, do intimity duchovního soustředění. Velké barevné dřevoryty B. Jaroňka mohly za přijatelnou cenu suplovat pocit náročné malby.

Vytvořit dobrý grafický list s jeho dalšími otisky je jistě více fyzicky náročné, než namalovat špatný obraz rozsáhlého formátu. Tvorba grafiky spadající do lyrického neorealizmu či fantaskního realizmu je časově velmi náročná.

Formáty A2 oživující kovovou desku do fascinujících, snových dějů pohlcují desítky hodin absolutního soustředění, přenosu myšlenek rydlem do kovového podkladu: St.Kulhánek, O.Kulhánek, J.Anderle, A.Brunovský, T.Hřivnáč.

Mnohé grafické sbírky se profilují do jistého prostoru z obrovského množství umělecko-technických možností grafického umění. Tak je tomu i u sbírky DRIT, která disponuje asi 25tisíci grafik a není závislá na abstraktní tvorbě nebo neomodernizmu.

O Česko-Slovenské grafice v 20. a počátku 21. století lze konstatovat, že byla a je v horních patrech světového tvůrčího procesu. Od prvních let 20.století byla v úzkém kontaktu s evropským hledáním nových vizí a výtvarných možností. Po Paříži a Vídni byla Praha třetím centrem uměleckého snažení. V Praze vystavovali všichni, kteří posunuli grafickou kulturu – Käthe Kollwitz 1902, F.Rops 1907, E.Munch 1905. Tvořili zde E.Orlik, V.Stretti, T.F.Šimon, V.Preissig, A.Mucha, J.Váchal, F.Bílek, F.Kobliha, J.Konůpek, St.Kulhánek, M.Švabinský, Z.Braunerová, O.Štafl, B.Jaroněk, F.Kupka.

Impozantní je i tvorba meziválečná a před…izmová. I v době “zlatých časů” socialistického realizmu soupeřily o své místo na slunci práce celé řady významných umělců , od V.Boudníka, F.Tichého, Z Sklenáře, J.Johna, O.Kulhánka, J.Anderleho, A.Borna, A.Brunovského, P.Hlavatého.

Současná grafika je duchovně i technicky velmi široká, i když trochu chaotická a poněkud “neomanýristická”. Je to spojeno hlubokým nádechem demokratičnosti, který připouští absolutní názorovou svobodu. Tato svoboda může ovšem způsobovat kvalitativní a duchovní nesvobodu, vytvářející bezbřehé možnosti, které právě podporuje umělecké školství.To nechce módně zasahovat do jasnějšího směřování studenta v době jeho studijní průpravy.

Někdy je těžko určit, kde končí umění a začíná bezbřehá hloupost, byť je omlouvána slovy umění hrou. (“Když my jsme dělali vooolovinu, říkali jsme tomu vooolovina. Když dnes oni dělají volovinu, říkají tomu happening”. J.Werich) Demokracie je když….., když je zde umění s ní zacházet, vážit si jí a hýčkat!

OTEVÍRACÍ DOBA Út-Pá 9-17h, So-Ne 13-17h

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA DO 14. 5. 2017

P.H.

O Redakce