Felix Černoch: Jaroslav Lohynský

Praha 1. března 2017

Letos jubiluje dovršením osmé desítky let, kterou věnčí aktivním stářím. Ale copak je na místě mluvit vůbec o věku, když je aktivně žit? Tak je tomu i v daném případě učitele z Moravské Třebové, člena Spolku od roku 1973 a celou tu dobu nadšeného sběratele s vybraným vkusem. Dokladem budiž připojený soupis grafických souborů, jež patronoval. Jen pohleďte a posuďte.

Snad si tím připomenete Prosté motivy Jana Nerudy v nichž hovoří také o čtyřech obdobích lidského života. Tady by měl připadat v úvahu podzim, ale někdy dostává podobu prodlouženého léta. To stihne posléze třeba rozpustit ještě i první sněhy.

 Doprovodné ilustrace prezentují výběr ze soukromých sbírek sběratelů  .

Lohynský Jaroslav – vydané soubory v Moravské Třebové

 1. Rusek Ladislav „ Motivy z Moravské  Třebové  „ 1974  ( 9 exl )
 2. Rusek Ladislav „ Řecké motivy „ 1974 ( 8 exl )
 3. Kalašníkov  Anatolij „ Moravská Třebová „  1976 ( 6 exl )
 4. Brunovský Albín  „ Výlet  litografický  „  1976 ( 8 exl )
 5. Pileček Jindřich  „ 7 leptů  P. „ 1979  ( 7 exl )
 6. Hujber  Günter  „ Roční období „ 2011 ( 4 exl ) + soutisk
 7. Hujber  Günter  „ Apollón a bohyně  „  2012 ( 10 exl )
 8. Hřivnáč Tomáš „ Flamenco  „  2012 ( 10 exl )
 9. Smetanová Katarína „ Odysseus „  2012 ( 10 exl )
 10. Brázda Jiří „ Roční období „  2013  ( 4 exl ) + soutisk
 11. Hlinka Miroslav „ Čtyři roční období „  2014 ( 4 exl ) + soutisk
 12. Hřivnáč  Tomáš  „ Roční období „ 2014  ( 4 exl ) + soutisk
 13. Benešová  Daniela  „  Roční období na venkově „ 2015 ( 4 exl )+ soutisk
 14. Kisza  Herbert „ Roční období v  Číně  „  2015  ( 4 exl ) + soutisk
 15. Musil Karel „ Roční období v hudbě „  2015  ( 4 exl ) + soutisk
 16. Musil Karel „ Apollón a bohyně „  2016  ( 10 exl )
 17. Hřivnáč Tomáš „ Dívčí orchestr „ 2017 ( 8 exl )
 18. Musil Karel „ Zvěrokruh „ 2017 ( 12 exl )
 19. Richterová Marina „ Bájné bytosti „ 2017 ( 6 exl )
 20. Hašková Eva „Roční  období „ 2017 (4 exl )  – bude vydán srpen 2017-
 21. Demel Karel  „  Dívčí  orchestr „ 2017 ( 8 exl ) – bude vydán listopad 2017

 

 

O Redakce