Podíl nezaměstnaných +50 stále roste – je nutné najít řešení

Praha, 28. února  2017

Z oficiálních statistik MPSV posledních let jednoznačně vyplývá, že ačkoliv se v posledních letech daří snižovat celkový počet nezaměstnaných, situace nezaměstnaných v segmentu nad 50 let věku se stále zhoršuje. Tato věková skupina navýšila v posledních 5 letech svůj procentuální podíl na celkovém počtu nezaměstnaných na 33 %.Tento trend má narůstající tendenci.

 

Při pohledu na oficiální statistiky je zřejmé, že podpůrná opatření MPSV pro zaměstnávání lidí nad 50 let věku nejsou funkční. Naopak, situace se stále zhoršuje.Nezaměstnaní nad 50 let jsou navíc nejčastěji postiženi tzv. dlouhodobou nezaměstnaností, což má negativní vliv nejen na jejich ekonomickou situaci, ale často i zdravotní – psychický stav.

„Je nutné přijmout skutečně strategické opatření. Jedním z nich může být například reforma úřadů práce. Praxe ukazuje, že úřady práce se staly pouhým místem registrace nezaměstnaných, místem pro vyplácení nejrůznějších dávek,“ uvedla ředitelka Sdružení PLUS 50 Monika Červíčková. „Dobrým příkladem pro nás může být Dánské království, kde jsem systematický přístup k řešení nezaměstnanosti studovala v praxi,“ dodává.

Ačkoliv úřady práce poskytují řadu poradenských služeb, vytratila se jejich základní funkční náplň, kterou by mělo být navracení nezaměstnané na trh práce. Přetíženost zaměstnanců úřadů práce administrativními, ne-li byrokratickými, činnostmi jim ani neumožňuje věnovat více času svým klientům a zároveň být aktivní v komunikaci se zaměstnavateli.

Reforma úřadů práce není jistě snadným úkolem, ale jsou zde dobré příklady ze zahraničí, kterými bychom se mohli nechat inspirovat. Již zmiňované Dánsko podobnou reformou prošlo a jsem přesvědčena, že pro naši potřebu by bylo možné převzít inspiraci pro funkční model úřadů práce v České republice.

Data o vývoji a struktuře nezaměstnaných v ČR:

  Celkem nezaměstnaných % sk. 50-64 let z celk.počtu Průměrný věk nezaměstnaných
k 31.12. 2012 545 311 26,44 % 38,7 let
k 31.12. 2013 596 833 27,06 % 39,4 let
k 31.12. 2014 541 914 29,03 % 40,6 let
k 31.12. 2015 453 118 31,00 % 41,4 let
k 31.12. 2016 381 373 33,03 % 42,1 let

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt

Nevládní nezisková organizace Sdružení Plus 50 o.s. byla založena v roce 2009 za účelem dosažení celospolečenské změny zaměstnanecké politiky vůči osobám nad 50 let věku

 

Milan Deutsch, Ing. Monika Červíčková

 

O Redakce