Felix Černoch: Galerie grafiky

2017 – Rok české grafiky

Proč právě letos a proč vůbec? Pro nezainteresovanou veřejnost asi záhada, jejíž odhalení ji možná nebude ani zajímat. Škoda! Je se čím chlubit a snad i na čemsi přiživovat. Právě otevíraná e – galerie G jakožto nová rubrika tohoto internetového média rozhodně není oním parazitem na cizím peří. Snaží se pouze připomenout událost celonárodního významu, jež má přinejmenším evropský přesah a přiblížit alespoň ve zkratce to, co ji opodstatňuje a zejména pak díla i autory, jež za tím stojí.

Nenapínejme však více. Jde tu o jubileum vzniku  Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výročí dokonce velice významné, když od jeho založení uplynulo plných 100 let. Během nich se onen spolek svébytně orientovaných výtvarníků rozvinul do dnešní podoby, kdy se v něm prolínají jak různé věkové skupiny, tak  bohatě větvené obory vymezené uvedeným odvětvím. Třeba by to pro uvedení této netradiční vernisáže mohlo stačit, leč nebuďme skoupými na slovo. Již proto, že jsme tu předestřeli dva pojmy, které někomu nemusí ještě nic říkat. Pokusme se je tudíž ve stručnosti objasnit.

Grafika má v našem případě charakter souhrnného pojmenování pro kresebné a reprodukční umělecké techniky respektive jimi vytvořený obraz. Příznačným je pro něj tedy vždycky soulad obou těchto složek: umělecké i technické. Jedno tu nejde bez druhého. Platí tu pak pravidlo, že každý jednotlivý list neboli výtvor je považován za originál, když se musí samostatně tisknout. Z toho důvodu je nejenom signován čili podepsán, ale také číslován.

Hollar – Václav (Wenceslaus) – český grafik, malíř a kreslíř evropského formátu (1607-1677), který na počátku doby pobělohorské (1627) musel opustit Prahu a svou vlast. Stalo se to na základě Mandátu Ferdinanda II. nekatolickým stavům (31. července 1627), jenž nařizoval do konce kalendářního roku přestoupit na katolickou víru  či odejít ze země. Žil tudíž a tvořil v cizině (Frankfurt nad Mohanem, Antverpy, Londýn). Své práce však podepisoval s přípisem Bohemus. Jeho jméno nese nejenom pojednávané Sdružení, ale též galerie založená spolu s ním zrovna v onom historickém roce 1917.

 

O Redakce