Je léčba testosteronem bezpečná a účinná?

Praha 29. září 2015

Ve čtvrtek 1. října 2015 od 7.30 do 13.00 hodin proběhne v Praze v hotelu International Mezinárodní konsenzuální konference expertů o nedostatku testosteronu a jeho léčbě.

Výstřižek

Přední odborníci z oblasti andrologie, urologie a vnitřního lékařství budou diskutovat na téma účinnosti a bezpečnosti léčby testosteronem. O výsledcích této diskuse vás příslušní odborníci seznámí na tiskové konferenci ve 14 hodin.

Toto konsenzuální setkání bude hodnotit důkazy předložené v posledních pěti letech, které významně ovlivnily odpovědi na otázky vědecky i prakticky zaměřených lékařů, zvláště v reakci na články publikované před dvěma lety, týkající se zvýšeného rizika vzniku ischemické choroby srdeční po léčbě testosteronem.

Setkání je organizované Královskou akademií v Londýně a Mezinárodní společností pro studium stárnutí mužů (ISSAM). Budou mu předsedat prof. Abraham Morgentaler (Harvardská univerzita), prof. Michael Zitzmann (Univerzita v Münsteru), prof. Tony Fox (Královská akademie v Londýně) a prof. Bruno Lunenfeld (ISSAM).

 V posledních dvou letech neměli lékaři ani pacienti jasný postoj k rozporným datům a zprávám týkajícím se léčby testosteronem. Z důvodů obav souvisejících s rizikem vzniku některých nemocí a snížení délky života byla léčba přerušena i u některých pacientů trpících nedostatkem tohoto nenahraditelného lidského hormonu. Pro tyto pacienty je testosteron životně důležitým lékem, a proto je důležité dosáhnout shody v názorech na jeho význam a správné používání.

V současnosti již existuje dostatečné množství dat, které umožní špičkovým expertům sestavit doporučení optimální léčby testosteronem pro lékaře i pacienty.

ISSAM sídlí v Ženevě a je nezávislou mezinárodní organizací lékařů, kteří se zabývají studiem „mužského zdraví“. ISSAM organizuje každý rok mezinárodní kongres projednávající otázky zaměřené na tuto důležitou problematiku. Letos se tento kongres uskuteční od 1. do 3. října v Praze (www.issam2015.cz).

Kateřina Svobodová

 

 

O Redakce