Křeslo pře Fausta

Praha 26. února 2015

Ve čtvrtek 26. února 2015 se uskutečnila v Akademickém klubu 1. LF UK (Faustův dům, Karlovo nám 40, Praha 2) beseda z cyklu Křeslo pro Fausta.

0IMG_81460IMG_8149

Hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda v tradičním „Křesle pro Fausta“ byl emeritní děkan 1. LF UK, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a nově zvolený předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina.


Rozhovor před zaplněným sálem vedla moderátorka Marie Retková.

SveP.

0IMG_81500IMG_8151

 

 

O Redakce